Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Studenter

Hos AniCura kan studenter få verdifull praktisk erfaring med høykvalitativ veterinærmedisin.

Messer 

Hvert år besøker representanter fra AniCura messer for veterinærmedisinsk personale for å bygge relasjoner med fremtidige medarbeidere rundt om i Europa. Ofte har vi en egen stand med eksperter fra ulike veterinærmedisinske områder.  Enkelte medarbeidere representerer også AniCura som forelesere og deltakere ved ulike kongresser og messer. Ta gjerne kontakt med AniCura-personalet du møter på messer for å høre mer om muligheter hos oss.  

Universitet 

AniCura er aktive innenfor utdanningsvesenet med forelesninger og spesielle studenttreff på ulike universiteter og høyskoler hvert år. Prat gjerne med oss når vi besøker din utdanningsinstitusjon.  

Utdanningsprogrammer

For studenter som arbeider deltid eller på sommeren på noen av våre dyresykehus har vi spesielle utdanningsprogrammer. Et eksempel er ”AniCura Readiness Camp” i Sverige som er et todagers kurs for sommerpersonale.  Kurset omfatter alt fra å komme i gang som ansatt i AniCura, rutiner og hygieneretningslinjer, til våre verdier og historie.  Kurset foregår flere ganger gjennom sommerhalvåret og inneholder en kombinasjon av forelesninger, sosiale aktiviteter og arbeid ved noen av våre dyresykehus.

Bli kjent med oss

Vil du vite mer om AniCura? Du er alltid velkommen til å kontakte oss: HR@anicuragroup.com