Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Videre utdanning/utvikling

Kompetanseutvikling er en naturlig del av arbeidet i AniCura.

Veterinærmedisinske kurs

AniCura har et bredt utdanningstilbud med mange ulike kurs rundt i Europa. Kursene omfatter alle veterinærmedisinske felt og yrekesområder og ledes av velmeritterte eksterne forelsere og akkreditert utdanningspersonal. Mange kurs vender seg til alle som arbeider innenfor dyrepleie og ikke bare ansatte i AniCura.

Kundekommunikasjon

En god og profesjonell kommunikasjon med våre kunder er viktig for å sikre best mulig pleiekvalitet og god pasientsikkerhet. Derfor tilbyr vi medarbeidere med kundekontakt et spesielt kurs i kundekommunikasjon. Prosjektet ble satt i gang i 2015 og omfatter alle områder innenfor kommuniksjon med dyreeiere. Kurset inneholder forelesninger med praktiske øvelser og vender seg til alle som arbeider klinisk.

Utdanning og kurs ved dyresykehusene

Utover AniCuras kurs og utdanningsprogrammer arrangerer mange dyresykehus lokale og regionale kurs og forelesninger for både medarbeidere og andre virksomme innenfor veterinærmedisin. Dyresykehusene har også flere egne kompetanseutviklingsinitiativ, for eksempel på journalskriving.

Vil du vite mer om AniCuras kurs? Kontakt education@anicuragroup.com