Dear pet owner! For your and our sake we kindly ask you with symptoms of a cold to postpone your visit. Read more here

AniCura Hygienprogram

ANICURA HYGIENPROGRAM

ON DEMAND, OPEN ACCESS
Patientsäkerhet är fokus för kvalitetsarbetet inom AniCura. God hygien är en viktig del i detta arbete för att minska risken att patienten, vid kontakt med vården, smittas av mikroorganismer och utvecklar en vårdrelaterad infektion.
Vårdrelaterade infektioner medför ökade kostnader, stort lidande och frustration hos både personal och djurägare.

Följsamhet till basala hygienrutiner är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning inom djursjukvården.

Denna on-demand kursen är uppbyggd i flera kapitel som kommer att behandla olika delar av AniCura’s hygienprogram.

Starts:
1/1/2024 12:00 AM