AniCura Hygienprogram

Patientsäkerhet är fokus för kvalitetsarbetet inom AniCura. God hygien är en viktig del i detta arbete för att minska risken att patienten, vid kontakt med vården, smittas av mikroorganismer och utvecklar en vårdrelaterad infektion.
Vårdrelaterade infektioner medför ökade kostnader, stort lidande och frustration hos både personal och djurägare.

Följsamhet till basala hygienrutiner är en av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning inom djursjukvården.

Denna on-demand kursen är uppbyggd i flera kapitel som kommer att behandla olika delar av AniCura’s hygienprogram.

 

Denna kursen är on-demand och öppen för alla AniCuria anställda genom användning av länken nedan:


Länk till kursen på svenska

 

Denna kursen finns också tillgänglig på engelska via denna länk.

About this course

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.